Spørgsmål

Hvordan tilføjer jeg flere IP adresser til samme netkort i CentOS/RHEL?

Svar

Find ud af hvilket interface du vil oprette aliasser på – i mit tilfælde bruger jeg eth1 – dette interface har allerede IP adressen 10.10.10.10 og nu vil jeg gerne tilføje 10.10.10.11

I alle tilfælde skal der opsættes et alias interface, som kommer til at hedde eth1:1

Tilføj IP on the fly til brug nu og her

Du kan on the fly oprette dit alias interface med

ifconfig eth1:1 10.10.10.11 up

Du kan nu se dit nye interface ved at benytte

ifconfig -a

Tilføj permanent alias som starter op ved boot

Gå ind i /etc/sysconfig/network-scripts og opret en alias configfil til dit interface. Da jeg bruger eth1 vil jeg oprette eth1:1

cd /etc/sysconfig/network-scripts
vi ifcfg-eth1:1

Og herefter skriver jeg min konfiguration ind i filen

DEVICE=eth1:1
IPADDR=10.10.10.11
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=10.10.10.1
ONPARENT=yes

Herefter gemmer jeg filen og så skal mit interface startes med

ifup eth1:1

Et kort øjeblik efter, så vil mit alias dukke op i ifconfig.

ONPARENTparametren betyder, at mit alias skal følges ad med dens fysiske “parent” interface, som i dette tilfælde er eth1

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *