Spørgsmål

Hvordan starter man en screen session, så den starter op i baggrunden med en kommando indeni?

Svar

Du kan gøre det med følgende kommando:

screen -dmS <sessionnavn> "<sti> <argumenter>"

F.eks.

screen -dmS mitscript "/home/fbh/script.sh -arg1"
Tagged with →  
Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *