Spørgsmål

Hvorfor æder Linux alt mit RAM? Har jeg et RAM problem?

Svar

I de fleste tilfælde, når folk henvender sig til mig og siger, at de har problemer med RAM forbrug, så er alt godt og de har ingen problemer.

Linux låner ubrugt RAM til disk cache. Hvis du læser dit RAM forbrug forkert, så vil det ligne at alt RAM er væk, men det er ikke tilfældet. Linux laver en disk cache, fordi det får ting til at gå hurtigere.

Linux låner kun ubrugt RAM til dette – den giver sig ikke til at tage RAM fra dine forskellige applikationer.

Lad os tage et praktisk eksempel, fra serveren som hoster LinuxBlog.dk:

[fbh@melanie linuxblog.dk]# free -m
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:     24022   23339    682     0    285   20710
-/+ buffers/cache:    2343   21678
Swap:     2046     0    2046

Hvis du kigger på første linje “Mem” – så vil du se at der under free står blot 682 MB ud af de 24022 MB i alt. Tilgengæld, så kan du i den kolonne helt til højre se, at e 20710 MB blot er cached.

Du kan slippe for at regne det ud i hovedet – kig på linjen “+/- buffers/cache” for at se det reelle forbrug. RAM der står som “free” i denne række, det vil være muligt at allokere for en applikation der har behov for det.

Kort fortalt: Linux er intelligent og udnytter de ressourcer der er tilgængelige.

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *